Copyright © 2019 Stomaden Prague spol., s.r.o.. All Rights Reserved.
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain