Zubní kaz se bohužel nevyhýbá ani malým dětem. Rodiče bohužel často péči o zuby svých dětí podceňují. Varovný je fakt, že v Česku má pouze 15 – 20% dětí ve věku 5 – 6 let zdravý chrup. Zodpovědní rodiče by měli svého potomka přivést k zubnímu lékaři už v době kolem jednoho roku jeho života. Je třeba mít na paměti, že stav dočasného dětského chrupu může ovlivnit stav chrupu stálého.

Ošetřování dětských pacientů po předchozím podrobném vysvětlení ošetření samotnému malému pacientovi, pomocí přirovnání daného výkonu k věcem dětem blízkým. Základem se stává získání důvěry dítěte, která je pro spolupráci zásadní. Proto si zveme děti již do 6. měsíce, kdy se prořezávají 1. dětské zuby, aby si děti zvykly na prostředí ordinace a zpětnou vazbou zjistily, že jejich strach nebyl opodstatněný. Lze tak zachytit kazy hned v počátku, čimž eliminujeme možnost následných komplikací kazu. V době prořezávání stálých zubů doporučujeme tzv. pečetění fissur – zaplnění rýh mezi hrbolky zubů – jedná se o jedno z míst, kde se později často vytváří zubní kaz a lze tomu preventivně tímto zákrokem předejít. Pečetění se provádí materiálem v barvě zubů.